Återvinning

Småhusfabriker och byggföretag som får spill av ren mineralull, t.ex. från skivor i väggar och bjälklag, samlar spillet under kontrollerade former i särskilda säckställ och storsäckar. Denna råvara förvandlas sedan hos oss på SBI till kretsull och E-wool. Detta är det billigaste sättet att få en ekologisk hantering av mineralullsspillet. Jämfört med att deponera spillet är vårt återvinningssysten ojämförligt bäst, både till sätt, kostnad och miljö.
 

Vi tar hand om spillet i en sluten process som vi själva utvecklat. Hjärtat i förloppet är en rivmaskin som finfördelar spillet i fastställda fraktioner och detta ger en lösull med jämt fördelade fibrer. Med minsta möjliga energianvändning fördelas spillet till energisparande obrännbar lösull. Hela anläggningen ger dessutom ett miljötillskott eftersom det bara kräver någon procents energi mot den mängd som krävs för framställning av den ursprungliga mineralullen.