Lösull

Den lösull vi använder är uteslutande mineralull vilket innebär att den antingen är tillverkad av glas eller sten.

Det finns många fördelar med mineralull;

Den är obrännbar och skyddar brännbara byggnadsdelar.
Den är typgodkänd.
Den behåller sin form och isoleringsförmåga.
Den tar inte upp fukt och avvisar därmed mögel.
Den ligger stadigt på plats i ett jämt lager utan att yra omkring och bilda drivor.
Lösullen består av rent naturmaterial som inte påverkas av mögel eller korrosiva krafter.
Den sprutas snabbt på plats via en specialbil försedd med ett sprutaggregat och en slang.
SBI arbetar med mineralull som passar i tak, snedtak, golv, och väggar.
SBI arbetar med de bästa produkterna på marknaden och vi kan objektivt skräddarsy en lösning för bästa resultat till kunden.
De lösulls- produkter SBI använder sig av behöver inga kemikaliska tillsattser för att försvåra brand eller röta då de är klassade som obrännbara i klass A1 och är ett oorganiskt material som ej möglar eller drar åt sig fukt.
För att få isoleringen på plats har vi på SBI utvecklat och framställt egna specialutrustningar. När du isolerar ditt hus med mineralull skapar du miljövinster, år efter år. Den energi du sparar är över 100 gånger större än den mängd energi som förbrukas vid tillverkningen.