Täta konstruktioner

Ibland hör man att det är farligt att ha för täta hus. Detta påstående är helt felaktigt. Det måste däremot finnas bra ventilation, då inomhusluften innehåller mer fukt än utomhusluften.

Tänkvärt är att ett välisolerat hus med en undermålig ventilation och dåligt tätskikt, är ett farligt hus i mögelhänseende, detta eftersom den fuktiga luften då kan tränga in i väggar och tak. Isoleringsförmågan hos isoleringen blir också betydligt sämre om tätskiktet saknas eller inte är tätt, för då kan luften röra sig genom konstruktionen.